..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Poslovni klub je reprezentativno poslovno udruženje koje okuplja iskusne privrednike, vlasnike ili menadžere uspešnih kompanija zapadne Srbije koji rade zajedno na razvoju privatnog sektora i unapređenju uslova za poslovanje.

Upravni odbor kluba čine:
Željko Pavlović, predsednik
Goran Lapčević, potpredsednik
Rade Ljubojević
Milan Loncarevic
Momir Petrović

  Članovi Poslovnog kluba u svojim kompanijama zapošljavaju 800 radnika, ostvaruju godišnji promet od 30 miliona EUR i izvezli su u prošloj godini robe i usluga u vrednosti od 13.6 miliona EUR.

Misija

Poslovni klub zapadne Srbije je osnovan da: - pruži podršku članovima da povećaju konkurentnost i profitabilnost svog poslovanja - pomogne javnom sektoru – opštinskoj i državnoj upravi, da stvore poslovno okruženje pogodno za otvaranje novih i rast i razvoj postojećih biznisa - utiče na razvoj zajednice kroz društveno odgovorno, organizovano i usmereno delovanje

VIZIJA

Vizija osnivača je da predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora Poslovni Klub prepoznaju kao najpoželjnijeg društvenog partnera u zapadnoj Srbiji u domenu ekonomskog razvoja i sprovođenju inicijativa koje doprinose opštem napretku i razvitku zajednice.

CILJEVI

- Unapređenje ljudskih resursa, organizacije i menadžmenta privrednih društava, - Jačanje uticaja privatnog sektora na kreiranje lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika i strategija ekonomskog razvoja - Poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici