..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Milanu Lončareviću nagrada PKS za razvoj srpske privrede
Na svečanoj sednici Skupštine PKS, kompanijama i pojedincima koji su radom, angažovanjem i rezultatima  doprineli razvoju srpske privrede u 2017.godini dodeljene su nagrade Privredne komore Srbije za 2017.godinu. Među pojedincima  koji su se  u prethodnoj godini svojim radom istakli je i  Milan Lončarević, direktor kompanije “Jasmil”, članice Poslovnog kluba zapadne Srbije. Podsećamo da je kompanija “Jasmil” nagrađena  ove godine I priznanjem  “Najbolje iz Srbije 2016” za robni brend Extreme intimo u kategoriji odeća, tekstil I obuća.
Kompanija Jasmil, osnovana 1992. godine u Arilju, već  25 godina kreira sopstvene linije donjeg veša, programa za spavanje, bade mantila za muškarce, žene i decu. Trenutno ima preko  540 zaposlenih i lider je u proizvodnji rublja u bivšoj Jugoslaviji U bogatoj ponudi, koja pleni maštovitošću i kreativnošću, kupcima se nude  artikli rađeni i isključivo od prirodnih materijala i najfinijeg pamuka, koji  prate modne trendove,kao i potrebe i zahteve savremenog tržišta.     Predsednik PKS Marko Čadež podsetio je da su u 2017. godini nadležna ministarstva razmatrala 87 zakonodavnih inicijativa privrede (koje je uputila PKS), od kojih je 31 uspešno realizovana, dok je čak 60% komentara privrede uvršteno u Nacrt zakona o izmenama i dopuna Zakona o privrednim društvima. Plan da  u sledećoj godini bude ostvareno  50.000 direktnih kontakata sa privrednim subjektima i 650.000 indirektnih istakao je Čadež I dodao da će pored toga strateško opredeljenje Komore biti uticaj na kreiranje propisa i zakona važnih za poslovanje privrede, podrška izvoznicima, povezivanje domaćih kompanija sa inostranim partnerima, kao i unapređenje postojećih i razvoj novih usluga i servisa.   PKS je za ovu godinu dodelila ukupno 41 priznanje u četiri kategorije - 11 jubilarnih nagrada, 16 privrednim društvima, 13 pojedincima kao i Nagradu za doprinos informisanju javnosti o poslovanju privrede i Komore.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biznis transfer barometar Srbije – ASEE prezentacija
Boris Vukić, partner u konsultantskoj kući Adizes SEE (ASEE) održao je za članove Poslovnog kluba zapadne Srbije prezentaciju „Biznis transfer barometar Srbija“ sa ciljem da se vlasnici kompanija upoznaju sa problemima  biznis transfera koji podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu ( decu, menadžere, zapsolene i dr.) ili preduzeće, kako bi se obezbedio kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti .  U ovom trenutku u Srbiji više od 12.400 firmi sa oko 68.000 zaposlenih predstavlja rizičnu grupu u biznis transfer  procesu.
U Srbiji nema precizne definicjije porodične kompanije, mada se za sve privatne kompanije može reći da su ujedno i  porodične, s tim što će formalno one  to postati kada vlasnik ili njegova deca odluče ili požele da se novo pokoljenje uključi u rad kompanije. Važno je prepoznati  razliku između upravljanja kapitalom i rukovođenja kompanijom. Vlasnici upravljaju kapitalom, a menadžeri  su oni koji rukovode kompanijom. Osnivači su uglavnom  i vlasnici i rukovodioci.  Međutim, kada je reč o nasleđivanju razlikuje se  nasleđivanje vlasništva,   upravljanja kapitalom preduzeća i nasleđivanje vođenja  poslovanja preduzeća.  Za uspešan prenos na druge generacije neophodno je pripremiti kompaniju, osnivače, naslednike i porodice.   IMG_4724   Istraživanja pokazuju da u EU 450.000 preduzeća sa  2 miliona zaposlenih prolaze kroz ovaj proces, s tim što se u čak 150.000 kompanija  proces obavi neuspešno i za rezultat ima veliki broj ugašenih radnih mesta. Istraživanje koje je izvršila agencija Masmi  na osnovu telefonskog intervjua sa 205 vlasnika kompanija u Srbiji, sa više od 20 zaposlenih,  pokazuje da je 92,2% njih osnovalo firmu, 4,9% kupilo, a 1,5% nasledilo. 80,5% vlasnika istovremeno rukovode firmom, a  u porodičnom biznisu je  zaposleno 58% dece vlasnika.   IMG_4728   Ključna pitanja su bila kakva su  očekivanja, želje, nadanja vlasnika, ima li planiranja vezanog za prenos vlasništva na naslednike.Iako ogroman procenat njih, čak 77,5% očekuje da vlasništvo ostane u krugu porodice,  podaci pokazuju da samo jedna trećina porodičnih firmi, nakon transfera vlasništva na drugu generaciju uspešno nastavi poslovanje, 40% bude prodato, a ostali propadaju. Većina anketiranih se izjasnila da preduzećem  treba da upravlja osoba od poverenja, neko  sa adekvatnim i potrebnim obrazovanjem, poznavanjem delatnosti i načina funckonisanja preduzeća, a  zanimljivo je da najmanje njih smatra da ta osoba treba da ima menadžersko iskustvo. 57% anketiranih razgovara sa decom o budućnosti porodične firme, ostali ne dovoljno,  jer je ovde još uvek na snazi mišljenje da o tome nije pristojno pričati za života. Preporuka za vlasnike je da pravovremeno rade na pripremi transfera, podstiču decu da uče da upravljaju kapitalom, obezbede održivost biznisa, profesionalizaciju mendžmenta u procesu razvoja firmi od preduzetništva ka korporaciji.   IMG_4726   U Srbiji je ova tema posebno važna pošto su, prema raspoloživim podacima,  većinski vlasnici 32.000 firmi sa oko 180.000 zaposlenih  prosečne starosti  55 godina. Potcenjena je složenost problema transfera vlansištva, a evidentan je i nedostatak sistemske podrške.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Obuka “Upravljanje projektima – napredni nivo”
U prostorijama kompanije Textil, poslednjeg vikenda u novembru, održana je obuka “Upravljanje projektima -napredni nivo “ za projekt menadžere i zaposlene u kompanijama, članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije, koji vode ili će voditi projekte, a pri tom su prošli osnovni nivo obuke u ovoj oblasti.
U prostorijama kompanije Textil, poslednjeg  vikenda u novembru, održana je obuka  “Upravljanje projektima  -napredni nivo “ za projekt  menadžere  i zaposlene u kompanijama, članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije,  koji vode ili će voditi projekte,  a pri tom su prošli  osnovni nivo obuke u ovoj oblasti. Predavači su, kao i prošlog puta kada je realizovana obuka “Osnove upravljanja projektima, bili  projekt menadžeri  Aleksandra Popović i Aleksandar Vesković. IMG_4714   Napredni nivo obuke je omogućio polaznicima nadogradnju  znanja stečenog na osnovnom nivou. Kroz teorijski blok i intenzivne vežbe simuliranja  vođenja projekta, izradu business case-a , kao i kroz zanimljive role play igre učesnici su mogli  da iskuse izazove sa kojima se projekt menadžeri  susreću u svakodnevom radu.   IMG_4710 Teorijski deo bio je fokusiran  na veštine uspešnog projekt menadžera, poput komunikacionih veština i stilova, upravljanja vremenom, ljudima i budžetom.   IMG_4709 Cilj ovog treninga je da omogući polaznicima da razumeju i simuliraju vođenje projekata različitih vrsta, savladaju napredno korišćenje PM alata, izrade Business Case-a i procene rizika, kao i da razumeju i primene različite komunikacione stilove za motivaciju i rešavanje konflikata u timu.  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................