..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biznis transfer barometar Srbije – ASEE prezentacija
Boris Vukić, partner u konsultantskoj kući Adizes SEE (ASEE) održao je za članove Poslovnog kluba zapadne Srbije prezentaciju „Biznis transfer barometar Srbija“ sa ciljem da se vlasnici kompanija upoznaju sa problemima  biznis transfera koji podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu ( decu, menadžere, zapsolene i dr.) ili preduzeće, kako bi se obezbedio kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti .  U ovom trenutku u Srbiji više od 12.400 firmi sa oko 68.000 zaposlenih predstavlja rizičnu grupu u biznis transfer  procesu.
U Srbiji nema precizne definicjije porodične kompanije, mada se za sve privatne kompanije može reći da su ujedno i  porodične, s tim što će formalno one  to postati kada vlasnik ili njegova deca odluče ili požele da se novo pokoljenje uključi u rad kompanije. Važno je prepoznati  razliku između upravljanja kapitalom i rukovođenja kompanijom. Vlasnici upravljaju kapitalom, a menadžeri  su oni koji rukovode kompanijom. Osnivači su uglavnom  i vlasnici i rukovodioci.  Međutim, kada je reč o nasleđivanju razlikuje se  nasleđivanje vlasništva,   upravljanja kapitalom preduzeća i nasleđivanje vođenja  poslovanja preduzeća.  Za uspešan prenos na druge generacije neophodno je pripremiti kompaniju, osnivače, naslednike i porodice.   IMG_4724   Istraživanja pokazuju da u EU 450.000 preduzeća sa  2 miliona zaposlenih prolaze kroz ovaj proces, s tim što se u čak 150.000 kompanija  proces obavi neuspešno i za rezultat ima veliki broj ugašenih radnih mesta. Istraživanje koje je izvršila agencija Masmi  na osnovu telefonskog intervjua sa 205 vlasnika kompanija u Srbiji, sa više od 20 zaposlenih,  pokazuje da je 92,2% njih osnovalo firmu, 4,9% kupilo, a 1,5% nasledilo. 80,5% vlasnika istovremeno rukovode firmom, a  u porodičnom biznisu je  zaposleno 58% dece vlasnika.   IMG_4728   Ključna pitanja su bila kakva su  očekivanja, želje, nadanja vlasnika, ima li planiranja vezanog za prenos vlasništva na naslednike.Iako ogroman procenat njih, čak 77,5% očekuje da vlasništvo ostane u krugu porodice,  podaci pokazuju da samo jedna trećina porodičnih firmi, nakon transfera vlasništva na drugu generaciju uspešno nastavi poslovanje, 40% bude prodato, a ostali propadaju. Većina anketiranih se izjasnila da preduzećem  treba da upravlja osoba od poverenja, neko  sa adekvatnim i potrebnim obrazovanjem, poznavanjem delatnosti i načina funckonisanja preduzeća, a  zanimljivo je da najmanje njih smatra da ta osoba treba da ima menadžersko iskustvo. 57% anketiranih razgovara sa decom o budućnosti porodične firme, ostali ne dovoljno,  jer je ovde još uvek na snazi mišljenje da o tome nije pristojno pričati za života. Preporuka za vlasnike je da pravovremeno rade na pripremi transfera, podstiču decu da uče da upravljaju kapitalom, obezbede održivost biznisa, profesionalizaciju mendžmenta u procesu razvoja firmi od preduzetništva ka korporaciji.   IMG_4726   U Srbiji je ova tema posebno važna pošto su, prema raspoloživim podacima,  većinski vlasnici 32.000 firmi sa oko 180.000 zaposlenih  prosečne starosti  55 godina. Potcenjena je složenost problema transfera vlansištva, a evidentan je i nedostatak sistemske podrške.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Obuka “Upravljanje projektima – napredni nivo”
U prostorijama kompanije Textil, poslednjeg vikenda u novembru, održana je obuka “Upravljanje projektima -napredni nivo “ za projekt menadžere i zaposlene u kompanijama, članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije, koji vode ili će voditi projekte, a pri tom su prošli osnovni nivo obuke u ovoj oblasti.
U prostorijama kompanije Textil, poslednjeg  vikenda u novembru, održana je obuka  “Upravljanje projektima  -napredni nivo “ za projekt  menadžere  i zaposlene u kompanijama, članicama Poslovnog kluba zapadne Srbije,  koji vode ili će voditi projekte,  a pri tom su prošli  osnovni nivo obuke u ovoj oblasti. Predavači su, kao i prošlog puta kada je realizovana obuka “Osnove upravljanja projektima, bili  projekt menadžeri  Aleksandra Popović i Aleksandar Vesković. IMG_4714   Napredni nivo obuke je omogućio polaznicima nadogradnju  znanja stečenog na osnovnom nivou. Kroz teorijski blok i intenzivne vežbe simuliranja  vođenja projekta, izradu business case-a , kao i kroz zanimljive role play igre učesnici su mogli  da iskuse izazove sa kojima se projekt menadžeri  susreću u svakodnevom radu.   IMG_4710 Teorijski deo bio je fokusiran  na veštine uspešnog projekt menadžera, poput komunikacionih veština i stilova, upravljanja vremenom, ljudima i budžetom.   IMG_4709 Cilj ovog treninga je da omogući polaznicima da razumeju i simuliraju vođenje projekata različitih vrsta, savladaju napredno korišćenje PM alata, izrade Business Case-a i procene rizika, kao i da razumeju i primene različite komunikacione stilove za motivaciju i rešavanje konflikata u timu.  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Novi članovi Poslovnog kluba zapadne Srbije
Ljubodrag Spasojević, direktor YUKK ZIPPLAST-a i Ivan Cvijović, komercijalni direktor COPPER COM-a su novi članovi poslovnog kluba zapadne Srbije.  
Ljubodrag Spasojević uspešno rukovodi kompanijom Yukk Zipplast d.o.o osnovanoj  2002. godine u Požegi  koja se bavi proizvodnjom svih vrsta patent zatvarača, distribucijom konaca za šivenje, čičak i reflektujućih traka. image-0-02-05-6f6a2d8fc93a5401c0851d463a8fcea9a0815b654d7fa099157f89c973bf89de-V-2 Firma trenutno  raspolaže sa 8 proizvodnih linija spiralnih i metalnih patent zatvarača sa zaokruženim proizvodnim  procesom,  koji  nalaze primenu u tekstilnoj industriji, industriji obuće, kože, galanterije, proizvodnji nameštaja, automobilskoj industriji…. Pored proizvodnih pogona u Požegi otvorei su pogoni  u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Godišnji kapacitet proizvodnje je preko 2 miliona patent zatvarača izuzetnog kvaliteta I  modernog dizajna koja firmu poziciona među najbolje proizvođače na svetskom nivou. Poslovna deviza kompanije koja danas ima 40 stalno zaposlenih radnika, a povremeno angažuje I manji broj radnika na određeno vremne je  "Kvalitet, Kvantitet, Kontinuitet i Konkurentnost". Samo u Srbiji Zipplast  ima 500 stalnih kupaca, mahom izvoznika, kojima je bitan kvalitet patent zatvarača I repro materijala poput konaca I čičak traka kako bi zaodvoljili zahtevna tržišta na koja plasiraju svoje proizvode.               Ivan Cvojović je komercijalni  direktor u kompaniji  "Copper com" d.o.o, privatnom, proizvodnom, trgovinskom I uslužnom preduzeću osnovanom 1992.godine. Osnovna delatnost firme  je promet obojenih metala na domaćem i inostranom tržistu, a pored toga "Copper com"  vrši I  otkup sekundarnih sirovina od bakra i mesinga.   IMG_20171017_095125_resized_20171017_095556877 Od 2005. godine preduzeće proširuje delatnost  sa prometom bele tehnike. Danas, kao posebna poslovna jedinica u okviru ove porodične firme posluju i prodavnice "Tehna"  u kojima se kupcima nudi veliki izbor bele tehnike renomiranih domaćih i svetskih proizvođača. Od 2012. godine  preduzeće "Copper com" d.o.o  posluje u okviru Slobodne carinske zone Užice.    
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................